Är en köttfri kost bra för miljön?

Just nu skriker miljön på hjälp. Vi i västvärlden utnyttjar världens resurser alltför mycket och har lyckats skapa en sjuk planet. Det finns många lösningar på problemet, även om vi inte använder oss av alla. En av de enklaste och mest fördelaktiga lösningarna är att sluta äta kött, anser en del. Om detta faktiskt stämmer ska denna text handla om. Kan en köttfri kost rädda miljön?

En värld utan köttkonsumtion…

är en orealistisk sådan. Hur mycket veganer och vegetarianer än hävdar att en köttfri värld är naturlig för människan – så är inte fallet. Kött är en naturlig del av människans kost och har varit sedan människans tillkomst. Däremot så kan man idag ifrågasätta hur vi producerar kött, det är nämligen så att vi gjort en naturlig process till en industriell sådan. Att vi alltid ätit kött är ett faktum. Men idag har vi gjort köttätande till en mekanisk industri, där vinster och kvantitet går före djurens och miljöns välmående. Vi måste därför backa bandet och äta kött i rimlig mängd, istället för att manisk äta det för att köttet idag är så billigt till följd av den massiva produktionen.

Vad händer om världen slutar äta kött?

En sak som är viktig att komma ihåg, som även nämndes ovan, är att köttätande i sig inte är farligt för miljön. Om du själv går ut och skjuter en älg så har det ingen direkt påverkan på miljön. Men om du däremot köper dina köttprodukter i livsmedelsbutiker, där köttets ursprung är tvivelaktigt, har du gjort ett aktivt val för en försämrad miljö. Så även om du cyklat till närmsta butik och har parkerat din cykel i ett cykelställ från Cykelboxen så har du fortfarande lämnat ett dåligt avtryck på miljön genom att köpa kött från till exempel Danmark.

Mycket av det kött du köper i butik är nämligen transporterat från andra länder. Den frakten har oftast en negativ inverkan på miljön, oavsett om det handlar om en lastbil, ett flygplan eller en båt. Sedan har vi det här med själva slakten, som också tär på miljön genom utsläppen. Sedan har vi också det här med förpackningarna, som oftast är gjorda av plast. Plast är en av våra största miljöbovar.

Om vi omformulerar frågan ”Vad händer om världen slutar äta kött?” till ”Vad händer om vi endast äter kött som är när producerat eller självslaktat?” så finns det ett positivt svar: Miljön kommer att må avsevärt mycket bättre!

Odlandet av till exempel ekologiska baljväxter och grönsaker har endast en liten miljöpåverkan, nämligen transporten till försäljaren. Men odlingen i sig är naturlig, giftfri och neutral. Om du köper säsongens frukt och grönt har du gjort ett gott val både för djur och natur.

Källsortera för framtiden

Idag mår jorden allt sämre. Klimatet är hotat och de framliggande generationerna riskerar att få en svår framtid, när graderna stiger, ekohjulen bryts och ozonlagret förtunnas. Därför är det viktigt för människan att ta sitt ansvar och utföra de åtgärder som är nödvändiga. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Använd källsortering som en inkörsport till ett miljövänligare leverne.

Källsortera

Om du lever ett hektiskt liv med arbete och familj kan miljötänket hamna i andra rummet. Det är helt naturligt, men även det naturliga vill ha sin kompensation. Genom att ha fem olika behållare för de mest basala avfallskategorierna, tar du ett stort ansvar för miljön, klimatet och dina barns framtid.

En tom burk med sylt, en gammal vinflaska och ett trasigt glas. Dessa tre vardagliga ting ger de flesta huvudbry. Det är därför inte sällan allt hamnar i hushållssoporna. Men investera i en låda och skriv ordet ”Glas” på den – så blir det lätt för både dig och din familj att hålla koll.

När ditt källsorterade avfall börjar ta över hemmet, så bör du gå till närmaste återvinningsstation. Men dessa ligger ofta lite svårtillgängligt (vilket vi hoppas förändras inom kort). Besök https://www.hyundai.se för att köpa din elbil, så du på ett miljövänligt sätt kan ta dig fram, både i dina återvinningsprojekt och i ditt övriga liv.

Vanliga matrester skrapar man ofta ned bland övrigt avfall. Men låt dessa avfärdade naturliga ämnen istället får en separat behållare. Om du har en trädgård så kan du fundera på en kompost. Då får du jord till vårens planteringar. Det är en fördel med att separera biologisk nedbrytbart avfall – du får resurser att bli ännu mer miljövänliga, genom att själv odla din mat.

Idag talas det mycket om behovet av ett minskat användande av plastartiklar. Det är faktiskt så att plasten har en brokig historia bakom sig. Först var det en modern uppfinning som underlättade vardagen, men nu ser man snarare det växande hotet som plasten medfört. Mycket handlar om plastens byggstenar som läcker farliga tillsatsämnen. Om du har tomma petflaskor kan du däremot panta dem. Då återvinns de till nya flaskor eller till andra ändamål.

Konservburkar och uppdruckna läskburkar hamnar ofta i allmänna sopor. Men det är självklart viktigt att även denna kategori får sin egen behållare. Dessutom så är det fördelaktigt om du återvinner dina läskburkar och petflaskor. Panta dem – då får du pengar i handen, eller pengar att donera till välgörenhet.

Ditt vardagliga avfall av papper är brännbart, och det bör hållas så. Låt alltså kaffestänkta tidningar, snorigt hushållspapper och tomma pizzakartonger få sin egna behållare de med!

Olika lampor i en restaurang

Olika sorters glödlampor och dess miljöavtryck

Det är inte bara stämningen i rummet som påverkas av vilka lampor vi väljer, också miljön påverkas. Det finns tre olika, vanlig typer av lampor, glödlampor, LED-lampor och halogenlampor. Halogenlampor ger ett ljus som är mest likt det vi är vana vid från traditionella glödlampor, och håller två till tre gånger så lång tid. De tänder också direkt när man trycker på knappen till skillnad från LED-lampor. LED-lampor håller dock 10 till 25 gånger så lång tid som en vanlig glödlampa och om vi skulle byta ut hälften av alla glödlampor i Europa till LED-lampor skulle utsläppen av koldioxid minska med 23 miljoner ton, lika mycket som 27 kolkraftverk. Dessutom innehåller LED-lampor inget kvicksilver eller andra tungmetaller, och vid återvinning kan 90 till 100 % av materialen återvinnas.

Taklampa med varmt ljus

I vissa rum känner man att man trivs så fort man kliver innanför dörren, men hur skapar man den känslan? Den enskilt viktigaste faktorn är ljuset. Naturligt ljus ger alltid en bra känsla, så gärna stora fönster, och gärna i olika väderstreck. Här i Norden har vi ju dock mörkt många av dygnets timmar, speciellt på vintern, så då får vi ta till artificiellt ljus. För att skapa rätt ljussättning bör du börja med att tänka dig in i hur rummet ska användas. I till exempel ett vardagsrum finns flera funktioner, och där bör det också finnas flera ljuskällor. Taklampa och några lampor i fönstret ger en bra spridning, och kanske en eller ett par golvlampor ger möjlighet att skapa den stämning du är ute efter. I sovrummet vill du förmodligen ha lampor som passar när du ska läsa, medan sovrummet kräver ett lite starkare ljus för att se ordentligt. Tänk också på att lampor sitter lagom högt om du väljer att ha en lampa i taket över köksbordet. Du ska se den som sitter på andra sidan bordet, men inte stirra rakt in i en glödlampa.

Sortera glödlampor

Två stycken lågenergilampor

Alla lampor tar slut förr eller senare, och ska då återvinnas. Materialet i lampor kan användas för att tillverka nya lampor, så det är därför viktigt att sopsortera glödlampor på rätt sätt. På kommunens återvinningscentral finns alltid särskilda kärl för olika typer av lampor. Glödlampor och lysrör innehåller ett lyspulver som i sin tur innehåller kvicksilver, som är mycket farligt. Se därför noga till att inte ha sönder lamporna när de ska återvinnas. Lamporna innehåller metaller som kan göra mycket skada i naturen, men också vara värdefulla om de återvinns, och får nytt liv i andra produkter. Därför är det mycket viktigt att dessa hanteras på rätt sätt när de tagit slut. Återvinningsföretag som har specialistkompetens inom området tar hand om metallen, och det rengjorda glaset går till glasåtervinning. Därför måste de lämnas till särskilda insamlingar och inte hamna i hushållssoporna. Det gäller även vanliga glödlampor och LED-lampor. Även om LED-lampor inte innehåller farliga metaller kan de elektroniska delarna i lampan användas igen om de återvinns. Du kan även lämna glödlampor och lysrör i miljörum om sådant finns där du bor, och många större butiker brukar ha möjlighet att lämna lampor till återvinning.

Ekosystemen i våra hav

Ekosystemet i havet

En stor del av vår planet utgörs av havsvatten, alla hav på vår planet hänger ihop men skiljer sig när det gäller djur och växtliv beroende på vilket klimat det är och i vilken världsdel havet finns. Ekosystemen är mycket känsliga för förändringar och olika myndigheter samarbetar för att skydda dem. Trots detta är haven hårt nedsmutsade av oss människor då vi länge har använt dem som en allmän dumpningsplats för skräp, kemikalier från olika läkemedel och livsmedel. Fabrikerna och båtar släpper ut avfall direkt i havet och det är svårt att kontrollera detta. Stora delar av haven innehåller plastprodukter och ser ut som gigantiska soptippar och vi måste snabbt hitta alternativ till plasten för att rädda havsmiljön och dess ekosystem.

Olika ekosystem

Ekosystemen i våra hav

Av våra tre oceaner består ca 97% av saltvatten och resten av sötvatten. Havsmiljöns ekosystem anpassar sig efter temperatur och vilken miljö det är. Olika livsformer som plankton, korallrev, djurliv är helt beroende av detta. Vill du ha ett bra liv ur miljösynpunkt? finansiera dina drömmar med Enklare.se Korallreven utgör både en plats att hitta föda på och ger skydd för många djurarter, korallreven fungerar också som en barriär och skydd mot större vågor och tsunami mot fastlandet. Allt djurliv i haven har sin uppgift, vissa arter håller bottnarna rena, en del lever på döda växter och rester av döda djur. Tillsammans bildar dem ett mycket väl fungerande ekosystem.

Renare vatten

För att få renare hav måste vi börja ställa krav på de producenter som tillverkar produkter som förstör våra vattentillgångar. kusten i Bohuslän är en av de skitigaste i Europa och man hittar mängder av plast som flyter iland och även plast i magarna på de djur som finns i havens närhet. De negativa effekterna syns alltmer och det är snart försent att göra något åt miljöförstöringen i havsmiljön. Som konsumenter bör vi sätta press på tillverkarna att hitta alternativa miljövänliga lösningar.

Miljö i vardagen

Att tänka på miljön i vardagen behöver inte vara krångligt. Man kan enkelt göra små saker för att var och en i sitt hushåll ska bidra till miljön. Vi kan börja med att handla rätt mat och andra förnödenheter. Det största i detta är nog att handla lokalt så gott det går. Beroende på var i landet man bor finns det olika utbud och olika varor att handla från lokala bönder eller liknande. Går det inte att handla lokalt kan man åtminstone försöka handla svenska varor för att minska utsläpp och långa frakter. För övrigt är det bra att tänka på förpackningar och försöka minska plastberget och till så stor del som möjligt köpa återbrukningsbara förpackningar. Att ha med sin egen påse till affären är en annan enkel åtgärd.

Var stoppar vi sakerna vi använt?

Det är så skönt att unga lär sig om miljön på ett helt annat sätt idag än tidigare generationer. De lär sig redan från unga år att man ska sortera sina sopor, något det aldrig ens fanns en tanke på under exempelvis 70- och 80-tal. Det första steget vi tog i återbruk var att panta våra läskburkar och flaskor. Idag är unga väldigt duktiga på att sortera alla sina sopor och även ibland kompostera. Hushållskvarnar är vanligare idag än någonsin. Det är väldigt utbrett med återvinningsstationer så idag behöver man inte trängas en hel stads befolkning vid en återvinningsstation som är överfull på ett par dagar. idag vet de allra flesta var och vilka material som ska sorteras var vilket är grunden till det mesta av det miljöarbete som görs idag. Det bästa vi kan göra är att använda så mycket som möjligt av förpackningar som kan sorteras och återvinnas.

Transport och bensin

En annan miljöbesparare i vardagen är våra resor och transporter. Att försöka resa så lite som möjligt är det första man kan tänka på men såklart måste man göra vissa resor och transporter. Det man kan tänka på är att försöka samordna resor både inom familjen och med andra. Att skaffa en bil som drar lite bensin är också något att tänka på, de sparar även på miljön eftersom de exempelvis kräver mindre olja och reparationer. Nya bilar kräver mindre arbete genom att man enkelt hittar felen med en felkodsläsare och därför enkelt kan fixa felet utan flera timmars arbete. Vi behöver ändra vårt synsätt och förstå att alla små sätt är bra, alla aspekter som gör att vi är snälla mot miljön gör att den kan bevaras så att även framtida generationer kan njuta av den!