Balansen mellan ekonomisk tillväxt och miljö

Genom att världen har blivit alltmer globaliserad så har nya utmaningar vuxit fram för politiker världen över. En av de allra största utmaningarna handlar om hur länder kan ha en stabil ekonomisk tillväxt medan man också tänker på miljön. Därför kommer denna artikel diskutera den viktiga balansen som måste hållas inom dessa frågor.

Varför är ekonomisk tillväxt viktigt?

Ekonomisk tillväxt är viktigt för alla länder då det innebär att landet mår bra och att jobb skapas. Om man tar ett exempel att ett land börjar importera varor så skapar detta en kedjeeffekt varpå entreprenörer satsar på att starta olika lagerbolag inom landet. Detta gör i sin tur att alltfler jobb skapas inom landet då ett lager kräver flera anställda. I sin tur gör detta att mer människor i landet kan spendera mer pengar, varpå tillväxten ökar. På så sätt skapas en cirkel varpå det är viktigt att människor har jobb för att kunna spendera pengar och skapa fler jobb.

Miljö spelar en allt större roll

Genom att politiker har sett miljön förstöras i olika länder på grund av företag så har det inneburit att nya regelverk tagits fram för att reglera miljöutsläpp. Om det exempelvis handlar om tillverkning av kläder så görs detta ofta i länder som Indien och Bangladesh. Dessa länder har generellt sett mycket svaga myndigheter, vilket innebär att företag kommer försöka gå runt regelverket. Anledningen till detta är att det kostar pengar att vara miljövänlig, detta på grund av att man behöver fasa ut olika farliga miljögifter i tillverkningsprocessen exempelvis. Detta har visat sig vara en stor utmaning för olika länder, framförallt då en del stater är relativt svaga och har svårt att se till att företag följer regelverken.