Plast i haven

Världens människor jobbar verkligen hårt på att förinta den planet vi befolkar, planeten Tellus, vår jord. Det är inte endast luften, träden och våra exploaterade berg som lider av människans existens utan även djuren på jorden och i haven. På havens tillstånd ser man människans nonchalans inför sin omgivning och inför hur planeten Tellus mår. Vi människor använder haven som sopnedkast. Fattiga som rika slänger sitt skräp där de rör sig, på jorden och i haven. Haven är fruktansvärt nedsmutsade på alla vis. Olja, uran från Fukushima, plast och all annan typ av skräp. Vi Svenskar hade en tid då vi levde med små skyltar efter vägarna som uppmanade oss att; “Håll Sverige rent”. Och vi höll Sverige rent – då. Sen hände något. Vi glömde bort vårt ansvar. Den troliga orsaken till människans nonchalans inför miljöfrågorna är girigheten. Jag, mig och mitt är vad som går först för de flesta av oss och hand i hand med detta tänk går; “Ska ha, ska ha.”

Girighet som diagnos och sjukdomstillstånd

När man ser all plast i magen på norsk strandad val så förstår man att vi blundar för en katastrof. Vad är det då som driver människan? Det är drömmen om ständig tillväxt. Girigheten styr världens utveckling. 1% av världens befolkning äger 95% av världens tillgångar. Man kan fråga sig; Hur mycket pengar behöver dessa människor för att bli nöjda? Svaret på den frågan är att de kommer aldrig att bli nöjda. Girighet är en sjukdom och de som lider av den kan aldrig få nog. Girighet borde, med tanke på skadan den gör på miljön, djuren och människorna, kategoriseras som en sjukdom. Att lida av girighet bör vara likställt med att vara psykiskt sjuk. Att kategorisera girigheten som en diagnos i paritet med ADHD, Aspergers, Autism och andra liknande diagnoser skulle göra att man kunde hjälpa de människor som lider av girigheten. De är olyckliga människor som har ett tomrum i sitt inre som inte kan fyllas och på detta tomrum måste man råda bot. Giriga människor är inte endast en fara för sig själva utan även för sin omgivning, vilket är den svenska socialtjänstlagens utgångspunkt för tvångsomhändertagning.

Resultatet av girighet

När girigheten fått härja fritt och det är för sent att rädda jorden, vad händer då? Vi ser en motvikt till den girighet som är så förödande för sin omgivning och det är de människor som utvecklar permakultur, ekologiska odlingar, självhushåll och andra liknande livsval. I USA har man sett stora multinationella företag som Monsanto och liknande motarbeta den miljövänliga trenden. Bland annat har man tagit ekobönder till domstol av olika anledningar. Kampen fortsätter dock. Människor väljer alternativa boenden, tinyhouses och jordhus, bygger hus av återvunnet material och driver husen med elverk och alternativa energikällor. Det ser ut att vara en stark rörelse som växer allt mer och inte en övergående trend. Detta är mycket positivt. Trenden att äta mer grönt och avstå från slakteriernas kött är också en allt tydligare strömning som sprider sig i samhället, på alla nivåer och i alla samhällsklasser. Vågar man vara försiktigt positiv? Vågar man tro på framtida innovationer som räddar haven från plaster, olja och uran. Vågar man tro?