Adoptera ett bi

Bipopulationen är allvarligt hotad. Det verkar som att de kraftigt använda bekämpningsmedlen i dagens lantbruk helt enkelt tar död på dem tillsammans med andra faktorer. Det här är mycket oroande för både miljö och ekonomi då bin är oersättliga när det kommer till pollinering av växterna som blir livsmedel.

Ingen mat utan pollinering

Enligt Naturskyddsförening behöver en tredjedel av maten som vi äter pollineras av bin och andra insekter. Utan dessa så svälter den mänskliga populationen och dess husdjur. Det går förstås att pollinera för hand, det vet den entusiastiske hobbyodlaren, men det är ett tidskrävande arbete. Kanske kan teknologin uppfinna små söta robotar som tar hand om pollineringen men ska det verkligen behöva gå så långt?

Det rapporteras redan om effekterna som har uppstått i och med att bin dör ut. I Kina klarar bina inte av de kraftigt besprutade grödorna så där handpollineras vissa arter. I Pakistan och Afghanistan försvinner frukt- och nötodlingarna i takt med att bina har försvunnit.

Adoptera ett bi

Vad som står klart är att bin frodas bäst på ekologiska gårdar. Där utför de sitt jobb som de har gjort under många tidevarv. Som svar på detta har Arla skapat kampanjen ”Adoptera ett bi” där konsumenterna hjälper bin att flytta in på ekologiska Arla-gårdar genom att spela onlinespelet Bondens Bikupa helt gratis.