Energispara i ditt hem

Vet du hur mycket energi som du använder dagligen? Har du någon aning om hur mycket ström som datorn eller mobilen drar? Förbrukar de olika mycket när du använder dem som när de ligger passivt påslagna? Bryr du dig någonsin om att titta på elräkningen?

Ta reda på förbrukningen

De flesta människor har ingen aning om hur mycket energi de förbrukar. Som svar på denna okunskap har DIY Kyoto Wattson utvecklats. Det är en nydanande produkt som registrerar energiförbrukningen i hemmet. Trådlöst fångar den upp informationen och kan sedan åskådliggöra denna på en datorskärm. Både förbrukning i watt och i kronor kan visas för en period om fyra veckor.

Spara 25%

Stiftelsen för svensk industridesign menar på att man kan spara en fjärdedel av sina utgifter genom att använda Wattson i sitt hem. Tillverkaren är dock noga med att belysa att uppfinningen är till för att göra konsumenten medveten om sin situation och att det definitivt inte handlar om att skapa känslor av skuld.