Världens stränder blir soptippar

Det är ingen nyhet att haven flödar över med plast då oroande observationer har rapporterats under en lång tid. I takt med att människor fortsätter att konsumera så ökar även plasten i haven. Numera är problemet så pass stort att vackra sandstränder har blivit till soptippar och att märkliga plast-öar har bildats mitt i haven.

Ett före detta paradis

En gång i tiden hade Senegal vackra stränder med kritvit sand. En av dessa är känd som Hannbukten och under sina glansdagar ansågs den vara en av världens vackraste sandstränder. Numera är denna oas ett minne blott då platsen har förvandlats till en snuskig plats för mänskligt avfall.

Fiskarna dör

Naturskyddsföreningen skriver om hur lokala fiskare kräver att den senegalesiska regeringen tar sitt ansvar och städar upp platsen. Det är nämligen så att även de lokala industrierna började att släppa ut sina smutsiga restprodukter i den vackra bukten redan under 1980-talet och det här har påverkat fiskarnas ekonomi avsevärt då det inte längre finns något liv att tala om i havet längs med bukten. Enligt artikeln finns det hundratals fiskebåtar som numera måste åka så långt bort som till grannländernas vatten för att få tag på fisk. Det är en riskfylld resa på många sätt, inte minst då båtarna endast är gjorda för lugna vatten.

Plastinvasionen

Enligt Naturskyddsförening uppgår plastproduktionen till cirka 300 miljoner ton om året. Mycket av detta blir aldrig återvunnit eller slängs aldrig ens i soporna. Istället hamnar det överallt i naturen och där är haven extra utsatta vilket i sin tur innebär att mycket plast spolas upp på stränder, precis som i Senegal. Med tidens gång blir plasten också finfördelad och de individuella plastbitarna kan då bli så små att de inte längre är synbara för det mänskliga ögat. Mikroplaster kallas dessa och de kommer oundvikligen in havslevande djurs kroppar som på det viset även når människors kroppar inom sinom tid genom förtäring av fisk. Man ska alltså inte tro att människan inte blir berörd av dessa miljöproblem på grund av att man lever på land.

Sveriges stränder

Även Sverige är drabbat av plastföroreningarna där det framförallt är Bohusläns kuster som utsätts för plastepidemin. Nordsjöns strömmar för nämligen med sig mängder av plast vilka spolas upp på den svenska västkustens stränder.