Mangroveskogarnas sorgliga öde

I södra och sydöstra Asien växer mangrove i bräckta vatten. Det handlar inte om en enda art utan istället är det ett flertal buskar och träd som brukar benämnas mangrove, där den gemensamma nämnaren är just deras växtsätt i sötsalta vatten.

Läs mer