Mangroveskogarnas sorgliga öde

I södra och sydöstra Asien växer mangrove i bräckta vatten. Det handlar inte om en enda art utan istället är det ett flertal buskar och träd som brukar benämnas mangrove, där den gemensamma nämnaren är just deras växtsätt i sötsalta vatten.

Ekosystem i fin balans

Invid mangrovens stammar lever mängder av fiskar och dessa skogar fungerar som havens barnkammare. Det säger sig då självt att fiskebeståndet försämras när skogarna skövlas. Mangrove är även viktigt då de stoppar sediment från floderna som annars skulle välla ut över korallrev och kväva dem. Därtill fungerar mangrove som en barriär mellan hav och land, där vågorna förhindras erodera jord och havet förhindras deponera havsvatten som kan göra marken alltför salt.

Delikatessräkor

Tyvärr är detta ekosystem kraftigt hotat och på väg bort på vissa ställen då mangrove har kommit att skövlas i takt med att räkors popularitet har växt bland konsumenter västvärlden. Det är en fråga som SVT belyste i ett reportage från Bangladesh så tidigt som 2007. Du känner förmodligen dessa räkor under namnen tigerräkor eller scampi. Det sägs att mellan 70 – 80% av mangroveskogarna är borta i bland annat Sydostasien på grund av räkornas havsbassänger.