Tungmetaller i vår elektronik

De avancerade komponenterna i våra mobiler, datorer och surfplattor är beroende av olika sällsynta tungmetaller för att fungera. När det gäller de här tungmetallerna så tenderar vi att glömma av dels att de är väldigt farliga för miljön, dels att de ofta utvinns under dåliga förhållanden.

Har datorn gått sönder, eller behöver du en ny mobiltelefon? Oavsett de miljömässiga aspekterna lever vi nu i en värld där vi är beroende av att våra elprylar fungerar. Som du vet kan det dock vara dyrt att köpa nytt. I de lägena kan du behöva ta ett lån, det kan dock uppstå problem om det är så att du har många kreditupplysningar. Hos Lånaucfritt.se kan du hitta alternativa lån som du kan få även om många kreditupplysningar tagits på dig.

Bland tungmetallerna som finns i vår vardagselektronik finns bland annat bly, beryllium och kadmium. Många av dem utvinns ur gruvor på den afrikanska kontinenten under riskfyllda arbetsförhållanden. Lika illa står det till med återvinningen av elektronikprodukter. Ofta samlas kasserad elektronik på enorma soptippar i fattiga länder. På sådana platser har man upprepade gånger kunnat konstatera att de som bor i närheten utsätts för hälsorisker när tungmetaller och andra farliga ämnen läcker ut i grundvattnet. Om vi verkligen har ambitionen att leva miljömässigt hållbart är det här ett fenomen vi måste ta itu med.