Olika lampor i en restaurang

Olika sorters glödlampor och dess miljöavtryck

Det är inte bara stämningen i rummet som påverkas av vilka lampor vi väljer, också miljön påverkas. Det finns tre olika, vanlig typer av lampor, glödlampor, LED-lampor och halogenlampor. Halogenlampor ger ett ljus som är mest likt det vi är vana vid från traditionella glödlampor, och håller två till tre gånger så lång tid. De tänder också direkt när man trycker på knappen till skillnad från LED-lampor. LED-lampor håller dock 10 till 25 gånger så lång tid som en vanlig glödlampa och om vi skulle byta ut hälften av alla glödlampor i Europa till LED-lampor skulle utsläppen av koldioxid minska med 23 miljoner ton, lika mycket som 27 kolkraftverk. Dessutom innehåller LED-lampor inget kvicksilver eller andra tungmetaller, och vid återvinning kan 90 till 100 % av materialen återvinnas.

Taklampa med varmt ljus

I vissa rum känner man att man trivs så fort man kliver innanför dörren, men hur skapar man den känslan? Den enskilt viktigaste faktorn är ljuset. Naturligt ljus ger alltid en bra känsla, så gärna stora fönster, och gärna i olika väderstreck. Här i Norden har vi ju dock mörkt många av dygnets timmar, speciellt på vintern, så då får vi ta till artificiellt ljus. För att skapa rätt ljussättning bör du börja med att tänka dig in i hur rummet ska användas. I till exempel ett vardagsrum finns flera funktioner, och där bör det också finnas flera ljuskällor. Taklampa och några lampor i fönstret ger en bra spridning, och kanske en eller ett par golvlampor ger möjlighet att skapa den stämning du är ute efter. I sovrummet vill du förmodligen ha lampor som passar när du ska läsa, medan sovrummet kräver ett lite starkare ljus för att se ordentligt. Tänk också på att lampor sitter lagom högt om du väljer att ha en lampa i taket över köksbordet. Du ska se den som sitter på andra sidan bordet, men inte stirra rakt in i en glödlampa.

Sortera glödlampor

Två stycken lågenergilampor

Alla lampor tar slut förr eller senare, och ska då återvinnas. Materialet i lampor kan användas för att tillverka nya lampor, så det är därför viktigt att sopsortera glödlampor på rätt sätt. På kommunens återvinningscentral finns alltid särskilda kärl för olika typer av lampor. Glödlampor och lysrör innehåller ett lyspulver som i sin tur innehåller kvicksilver, som är mycket farligt. Se därför noga till att inte ha sönder lamporna när de ska återvinnas. Lamporna innehåller metaller som kan göra mycket skada i naturen, men också vara värdefulla om de återvinns, och får nytt liv i andra produkter. Därför är det mycket viktigt att dessa hanteras på rätt sätt när de tagit slut. Återvinningsföretag som har specialistkompetens inom området tar hand om metallen, och det rengjorda glaset går till glasåtervinning. Därför måste de lämnas till särskilda insamlingar och inte hamna i hushållssoporna. Det gäller även vanliga glödlampor och LED-lampor. Även om LED-lampor inte innehåller farliga metaller kan de elektroniska delarna i lampan användas igen om de återvinns. Du kan även lämna glödlampor och lysrör i miljörum om sådant finns där du bor, och många större butiker brukar ha möjlighet att lämna lampor till återvinning.

Ekosystemen i våra hav

Ekosystemet i havet

En stor del av vår planet utgörs av havsvatten, alla hav på vår planet hänger ihop men skiljer sig när det gäller djur och växtliv beroende på vilket klimat det är och i vilken världsdel havet finns. Ekosystemen är mycket känsliga för förändringar och olika myndigheter samarbetar för att skydda dem. Trots detta är haven hårt nedsmutsade av oss människor då vi länge har använt dem som en allmän dumpningsplats för skräp, kemikalier från olika läkemedel och livsmedel. Fabrikerna och båtar släpper ut avfall direkt i havet och det är svårt att kontrollera detta. Stora delar av haven innehåller plastprodukter och ser ut som gigantiska soptippar och vi måste snabbt hitta alternativ till plasten för att rädda havsmiljön och dess ekosystem.

Olika ekosystem

Ekosystemen i våra hav

Av våra tre oceaner består ca 97% av saltvatten och resten av sötvatten. Havsmiljöns ekosystem anpassar sig efter temperatur och vilken miljö det är. Olika livsformer som plankton, korallrev, djurliv är helt beroende av detta. Vill du ha ett bra liv ur miljösynpunkt? finansiera dina drömmar med Enklare.se Korallreven utgör både en plats att hitta föda på och ger skydd för många djurarter, korallreven fungerar också som en barriär och skydd mot större vågor och tsunami mot fastlandet. Allt djurliv i haven har sin uppgift, vissa arter håller bottnarna rena, en del lever på döda växter och rester av döda djur. Tillsammans bildar dem ett mycket väl fungerande ekosystem.

Renare vatten

För att få renare hav måste vi börja ställa krav på de producenter som tillverkar produkter som förstör våra vattentillgångar. kusten i Bohuslän är en av de skitigaste i Europa och man hittar mängder av plast som flyter iland och även plast i magarna på de djur som finns i havens närhet. De negativa effekterna syns alltmer och det är snart försent att göra något åt miljöförstöringen i havsmiljön. Som konsumenter bör vi sätta press på tillverkarna att hitta alternativa miljövänliga lösningar.