Ekosystemen i våra hav

Ekosystemet i havet

En stor del av vår planet utgörs av havsvatten, alla hav på vår planet hänger ihop men skiljer sig när det gäller djur och växtliv beroende på vilket klimat det är och i vilken världsdel havet finns. Ekosystemen är mycket känsliga för förändringar och olika myndigheter samarbetar för att skydda dem. Trots detta är haven hårt nedsmutsade av oss människor då vi länge har använt dem som en allmän dumpningsplats för skräp, kemikalier från olika läkemedel och livsmedel. Fabrikerna och båtar släpper ut avfall direkt i havet och det är svårt att kontrollera detta. Stora delar av haven innehåller plastprodukter och ser ut som gigantiska soptippar och vi måste snabbt hitta alternativ till plasten för att rädda havsmiljön och dess ekosystem.

Olika ekosystem

Ekosystemen i våra hav

Av våra tre oceaner består ca 97% av saltvatten och resten av sötvatten. Havsmiljöns ekosystem anpassar sig efter temperatur och vilken miljö det är. Olika livsformer som plankton, korallrev, djurliv är helt beroende av detta. Vill du ha ett bra liv ur miljösynpunkt? finansiera dina drömmar med Enklare.se Korallreven utgör både en plats att hitta föda på och ger skydd för många djurarter, korallreven fungerar också som en barriär och skydd mot större vågor och tsunami mot fastlandet. Allt djurliv i haven har sin uppgift, vissa arter håller bottnarna rena, en del lever på döda växter och rester av döda djur. Tillsammans bildar dem ett mycket väl fungerande ekosystem.

Renare vatten

För att få renare hav måste vi börja ställa krav på de producenter som tillverkar produkter som förstör våra vattentillgångar. kusten i Bohuslän är en av de skitigaste i Europa och man hittar mängder av plast som flyter iland och även plast i magarna på de djur som finns i havens närhet. De negativa effekterna syns alltmer och det är snart försent att göra något åt miljöförstöringen i havsmiljön. Som konsumenter bör vi sätta press på tillverkarna att hitta alternativa miljövänliga lösningar.