Vägen till en cirkulär ekonomi

I dagens konsumtionssamhälle exponeras vi hela tiden för marknadsföring av olika produkter som företag vill att vi ska köpa. Ofta luras vi att konsumera produkter som vi egentligen inte alls behöver. Genom att arbeta för en cirkulär ekonomi kan vi förbättra både vår ekonomi och miljön.

Vad innebär cirkulär ekonomi?

Begreppet cirkulär ekonomi innebär i korthet att så lite avfall som möjligt ska gå till spillo. Genom att källsortera och återvinna ser man till att avfallet används för att tillverka nya produkter. Matavfall kan komposteras och bli näringsrik jord som i sin tur kan användas i odlingar och rabatter.

Win-win-situation?

Eftersom både vi själva och miljön tjänar på en cirkulär ekonomi, kan man ju undra varför vi inte riktigt är där idag? Sanningen är den att det finns en aktör i samhället som förlorar på detta, nämligen företagen som tillverkar och säljer produkterna. Att vi mer och mer går över till att återvinna och återbruka behöver dock inte betyda att företagen måste lägga ner sin verksamhet. För företag som är innovativa och har lätt för att ställa om finns stora möjligheter att miljöanpassa verksamheten och produktionen. Genom att göra detta gynnar de miljön, men skapar också en form av goodwill som kan användas vid marknadsföring.

Något som tål att tänkas på

Det är lätt att tro att ens eget engagemang inte spelar någon roll i det stora hela, men man måste börja någonstans. Se till att källsortera och återvinna dina sopor. Samla ihop och panta burkar och flaskor. Låt alla större inköp få landa någon vecka innan du gör slag i saken. Många gånger har den där första impulsen lagt sig, och man inser att man lika gärna kan avstå. Är det något man absolut vill ha och behöver, kanske det finns någon som tröttnat på samma sak. Leta på Blocket eller andra försäljningsställen, ofta kan man komma över exakt det man är ute efter till ett mycket bättre pris. Din insats gör skillnad!