EU lägger kraft på hormonstörande ämnen

Det finns ämnen som påverkar kroppen och dess hormonsystem så kraftigt att konsekvenserna blir ödesdigra. Kemikalieinspektionen låter meddela att detta har diskuterats på EU-nivå under de senaste åren och att länderna har kommit överens om vilka kriterier som ska gälla för att substanser ska klassas som hormonstörande.

Fysiska problem

Problem uppstår då kroppens finstämda hormonsystem blir påverkat av dessa yttre faktorer. Hela organismen kan sättas i gungning vilket kan leda till allvarliga obalanser som bland annat skapar cancer och fertilitetsproblem. Den värsta effekten ses hos foster då dessa inte är fullt utvecklade och därmed inte besitter optimala förmågor att själva reglera systemen i sina kroppar. I livets första skede kan hormonstörande ämnen ta sig uttryck i hjärnskador som är så allvarliga att menen består.

Vägledning på gång

Det är ett digert arbete som nu pågår hos Europeiska Unionens myndigheter för livsmedel och kemikalier. Uppgiften är att ta fram en vägledning för unionens medlemmar som de olika medlemmarna kan använda sig av i deras försök att uppmärksamma hormonstörande substanser.

I Sverige

Inom Sverige fördelas ansvaret över Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket där den förstnämnda har till uppgift att identifiera problemen och den sistnämnda strävar efter att skydda befolkningen genom kostråd och liknande.