Driva miljövänliga företag

Energi, miljö och ekonomi är tre begrepp som används frekvent av politiker. I dagsläget är det nämligen viktigare än någonsin att driva företag som håller en viss standard inom miljö och energi. Samtidigt är företag vinstdrivande, varpå ekonomin alltid spelar en viktig roll. Därför har detta skapat en debatt kring hur företag ska bete sig när det kommer till miljö och ekonomi. Denna artikel kommer därför kolla närmre på vad det innebär att driva miljövänliga företag i dagens samhälle.

Starta miljövänliga företag

När det kommer till att starta miljövänliga företag innebär detta olika saker beroende på vilken bransch bolaget kommer vara aktivt inom. Om det kommer till flygbranschen är det uppenbart hur företaget kan vara mer miljövänligt, detta genom att köpa in nyare flygplan som är mer bränslesnåla. Generellt sett innebär dock ökad miljömedvetenhet mer utgifter. Därför kan det vara bra att ta företagslån från långivare Capcito då dem erbjuder flexibla lösningar till företag. Genom att göra detta kan företag göra långsiktiga investeringar inom miljö och energi, detta genom att köpa in nyare utrustning som är mer miljövänlig. Miljömedvetenheten bör dock granskas beroende på den bransch man är verksam inom, samt det regelverk som finns på plats i det land som företaget är registrerat i.

Vad är viktigast?

Att driva ett företag innebär att ägarna av bolaget först och främst vill att det ska gå med vinst. Om ett företag inte går med vinst finns det risk att man måste skära ner på kostnader och säga upp folk exempelvis. Detta innebär att ett företag i första hand vill se pengar komma in till företaget. De senaste åren har dock miljö och energi också blivit viktigt för företag, detta då miljövänliga företag se bättre ut i allmänhetens ögon. Därför har en del företag gjort kampanjer kring hur dem är miljövänliga. Detta är självklart något som är positivt, men till skillnad från offentliga organisationer kommer företag alltid prioritera överlevnad över miljön. Därför är det upp till politiker och stater att sätta upp rätt regelverk för att företag håller sig inom miljövänliga ramverk när det försöker generera vinster.

Balansen mellan ekonomisk tillväxt och miljö

Genom att världen har blivit alltmer globaliserad så har nya utmaningar vuxit fram för politiker världen över. En av de allra största utmaningarna handlar om hur länder kan ha en stabil ekonomisk tillväxt medan man också tänker på miljön. Därför kommer denna artikel diskutera den viktiga balansen som måste hållas inom dessa frågor.

Varför är ekonomisk tillväxt viktigt?

Ekonomisk tillväxt är viktigt för alla länder då det innebär att landet mår bra och att jobb skapas. Om man tar ett exempel att ett land börjar importera varor så skapar detta en kedjeeffekt varpå entreprenörer satsar på att starta olika lagerbolag inom landet. Detta gör i sin tur att alltfler jobb skapas inom landet då ett lager kräver flera anställda. I sin tur gör detta att mer människor i landet kan spendera mer pengar, varpå tillväxten ökar. På så sätt skapas en cirkel varpå det är viktigt att människor har jobb för att kunna spendera pengar och skapa fler jobb.

Miljö spelar en allt större roll

Genom att politiker har sett miljön förstöras i olika länder på grund av företag så har det inneburit att nya regelverk tagits fram för att reglera miljöutsläpp. Om det exempelvis handlar om tillverkning av kläder så görs detta ofta i länder som Indien och Bangladesh. Dessa länder har generellt sett mycket svaga myndigheter, vilket innebär att företag kommer försöka gå runt regelverket. Anledningen till detta är att det kostar pengar att vara miljövänlig, detta på grund av att man behöver fasa ut olika farliga miljögifter i tillverkningsprocessen exempelvis. Detta har visat sig vara en stor utmaning för olika länder, framförallt då en del stater är relativt svaga och har svårt att se till att företag följer regelverken.

Tungmetaller i vår elektronik

De avancerade komponenterna i våra mobiler, datorer och surfplattor är beroende av olika sällsynta tungmetaller för att fungera. När det gäller de här tungmetallerna så tenderar vi att glömma av dels att de är väldigt farliga för miljön, dels att de ofta utvinns under dåliga förhållanden.

Har datorn gått sönder, eller behöver du en ny mobiltelefon? Oavsett de miljömässiga aspekterna lever vi nu i en värld där vi är beroende av att våra elprylar fungerar. Som du vet kan det dock vara dyrt att köpa nytt. I de lägena kan du behöva ta ett lån, det kan dock uppstå problem om det är så att du har många kreditupplysningar. Hos Lånaucfritt.se kan du hitta alternativa lån som du kan få även om många kreditupplysningar tagits på dig.

Bland tungmetallerna som finns i vår vardagselektronik finns bland annat bly, beryllium och kadmium. Många av dem utvinns ur gruvor på den afrikanska kontinenten under riskfyllda arbetsförhållanden. Lika illa står det till med återvinningen av elektronikprodukter. Ofta samlas kasserad elektronik på enorma soptippar i fattiga länder. På sådana platser har man upprepade gånger kunnat konstatera att de som bor i närheten utsätts för hälsorisker när tungmetaller och andra farliga ämnen läcker ut i grundvattnet. Om vi verkligen har ambitionen att leva miljömässigt hållbart är det här ett fenomen vi måste ta itu med.

Kör mindre bil – för bättre klimat och mer i plånboken

De flesta av oss vill minska våra klimatavtryck, samtidigt som det inte är lätt att tvärt ändra på vår livsstil. Om du äger en bil, hur kan du då minska på dina klimatavtryck?

Klimatförändringarna

De flesta av oss märker av klimatförändringarna, att årstiderna är ur led och att det blir fler och större stormar, och samtidigt mer torka. Vädret blir mer extremt. Samtidigt behöver vi bilen för att ta oss till och från jobbet eller för att åka på semester, i alla fall är vi vana vid att använda bilen överallt. Den västerländska livsstilen är bekväm och det är svårt att ändra på den med chartersemester, bilkörande och överkonsumtion.. Det finns tack och lov mycket i vår bekväma livstil som faktiskt inte behöver ändras på, som städhjälp och annat som underlättar vår vardag utan att påverka klimatet. Om du söker hem- eller flyttstädning i Lund har Qleano.se sköna erbjudanden.

Det enkla bilanvändandet

Det är enkelt att ta bilen, för både långa och korta körningar, särskilt om det är regnigt och kallt. För att minska på bilkörandet kan du fråga dig hur mycket som du egentligen behöver använda din bil. Om du har fem kilometer till jobbet, kommer du både spara miljö och pengar på att skippa bilen och istället cykla eller gå. Om du har en kilometer till affären kan du satsa på att bara ta bilen när du ska storhandla, och gå resten av gångerna. Ett tips är att också räkna ut hur mycket bränsle som du använder under en månad. Titta på summan. Vad skulle du kunna göra med pengarna, som är roligare än att bara tanka bilen?

En vecka med bilen

Efter att du tittat på bränslekostnaden, kan du analysera själva användningen av bilen. Tänk tillbaka och skriv upp hur du använt bilen den sista veckan. Skriv upp alla körningar och glöm inte bort de gånger som du bara använde bilen ett par hundra meter. Vilka körningar var nödvändiga och vilka var bara ren lathet?

Minska på körningen

Det är inte alla som kan byta ut bilen mot att åka buss, men du kan ändå minska på bilanvändandet. Du kan se om det finns någon som du kan samåka med till jobb eller skola. Ett annat tips är att köpa en mindre och mer bränslesnål bil. Du kommer också spara in pengar genom att samåka eller minska på bränsleförbrukningen.

Motivera dig att gå mer

Ett bra sätt att minska användningen av din bil är genom att använda en stegräknare, det kommer att motivera dig att gå mer. För att må bra och leva hälsosamt behöver du gå minst 10000 steg per dag, helst 15 000 steg. Ju mindre du kör, desto fler steg kommer du att gå. Genom att börja räkna steg kommer du helt naturligt att gå mer och köra mindre! Det kommer både din kropp och plånbok att må bra av.

Konsumera hållbart för en bättre miljö

För att skapa en bättre miljö för både nuvarande och framtida generationer gäller det att tänka igenom hur konsumtionen kan ske på ett hållbart sätt. Genom att inte köpa nya saker i tid och otid går det att minska sitt eget miljöavtryck.

En anledning till att vi konsumerar utan att tänka igenom våra köp är att vi ofta är stressade och har ont om tid. Genom att exempelvis arbeta mindre skapas tid för att skapa egna saker eller reparera de saker vi redan ha. Tyvärr är det inte alltid möjligt att gå ner i arbetstid om du har en vanlig anställning, vilket innebär att alternativet att starta eget företag då blir den enda möjligheten. Om du vill starta eget finns det flera viktiga saker att tänka igenom, bland annat behöver du se över din affärsidé och även lära dig det mest grundläggande om fakturering och bokföring. Tänk på att det finns företag som kan hjälpa dig med att till exempel få kunderna att betala in i tid vilket ju är avgörande för att du ska kunna leva på ditt företag. Genom att använda dig av inkasso hos ett välkänt företag som Intrum ökar chansen att du får betalt av dina kunder.

Se över din konsumtion

För att konsumera på ett hållbart sätt utan att miljön tar skada gäller det att tänka igenom vilka behov som verkligen är nödvändiga. Inför nästa köp kan du därför ställa dig frågan om det är något som du skulle klara dig utan eller om du skulle kunna uppfylla behovet genom att hyra produkten. Vissa prylar som till exempel borrmaskiner eller slalomskidor kan du istället låna eller hyra om du bara använder dem någon enstaka gång per år. När du hyr istället för att köpa sparar du även plats i ditt hem eftersom du inte behöver förvara mängder med saker. När du har färre prylar innebär det också att du har möjlighet att bo på mindre yta, vilket i sin tur gör att din miljöpåverkan blir ännu lägre eftersom du inte konsumerar lika mycket el för uppvärmning. Ett mindre boende har också flera andra fördelar, som att de är billigare och mycket enklare att städa.

Även din konsumtion av resor och andra upplevelser spelar stor roll för hur mycket du belastar miljön. Kanske kan du resa till en ort som ligger nära ditt hem istället för att transportera dig hundratals mil till ett annat land? Ofta finns det fina naturområden och spännande kultur på nära håll om du tar dig tid att leta.

Om du är intresserad av att se hur hållbar din egen konsumtion är kan du testa ditt ekologiska fotavtryck för att hitta eventuella förbättringsområden och bli mer medveten om vilka områden som skulle ge störst effekt att ändra.

Är en köttfri kost bra för miljön?

Just nu skriker miljön på hjälp. Vi i västvärlden utnyttjar världens resurser alltför mycket och har lyckats skapa en sjuk planet. Det finns många lösningar på problemet, även om vi inte använder oss av alla. En av de enklaste och mest fördelaktiga lösningarna är att sluta äta kött, anser en del. Om detta faktiskt stämmer ska denna text handla om. Kan en köttfri kost rädda miljön?

En värld utan köttkonsumtion…

är en orealistisk sådan. Hur mycket veganer och vegetarianer än hävdar att en köttfri värld är naturlig för människan – så är inte fallet. Kött är en naturlig del av människans kost och har varit sedan människans tillkomst. Däremot så kan man idag ifrågasätta hur vi producerar kött, det är nämligen så att vi gjort en naturlig process till en industriell sådan. Att vi alltid ätit kött är ett faktum. Men idag har vi gjort köttätande till en mekanisk industri, där vinster och kvantitet går före djurens och miljöns välmående. Vi måste därför backa bandet och äta kött i rimlig mängd, istället för att manisk äta det för att köttet idag är så billigt till följd av den massiva produktionen.

Vad händer om världen slutar äta kött?

En sak som är viktig att komma ihåg, som även nämndes ovan, är att köttätande i sig inte är farligt för miljön. Om du själv går ut och skjuter en älg så har det ingen direkt påverkan på miljön. Men om du däremot köper dina köttprodukter i livsmedelsbutiker, där köttets ursprung är tvivelaktigt, har du gjort ett aktivt val för en försämrad miljö. Så även om du cyklat till närmsta butik och har parkerat din cykel i ett cykelställ från Cykelboxen så har du fortfarande lämnat ett dåligt avtryck på miljön genom att köpa kött från till exempel Danmark.

Mycket av det kött du köper i butik är nämligen transporterat från andra länder. Den frakten har oftast en negativ inverkan på miljön, oavsett om det handlar om en lastbil, ett flygplan eller en båt. Sedan har vi det här med själva slakten, som också tär på miljön genom utsläppen. Sedan har vi också det här med förpackningarna, som oftast är gjorda av plast. Plast är en av våra största miljöbovar.

Om vi omformulerar frågan “Vad händer om världen slutar äta kött?” till “Vad händer om vi endast äter kött som är när producerat eller självslaktat?” så finns det ett positivt svar: Miljön kommer att må avsevärt mycket bättre!

Odlandet av till exempel ekologiska baljväxter och grönsaker har endast en liten miljöpåverkan, nämligen transporten till försäljaren. Men odlingen i sig är naturlig, giftfri och neutral. Om du köper säsongens frukt och grönt har du gjort ett gott val både för djur och natur.

Källsortera för framtiden

Idag mår jorden allt sämre. Klimatet är hotat och de framliggande generationerna riskerar att få en svår framtid, när graderna stiger, ekohjulen bryts och ozonlagret förtunnas. Därför är det viktigt för människan att ta sitt ansvar och utföra de åtgärder som är nödvändiga. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Använd källsortering som en inkörsport till ett miljövänligare leverne.

Källsortera

Om du lever ett hektiskt liv med arbete och familj kan miljötänket hamna i andra rummet. Det är helt naturligt, men även det naturliga vill ha sin kompensation. Genom att ha fem olika behållare för de mest basala avfallskategorierna, tar du ett stort ansvar för miljön, klimatet och dina barns framtid.

En tom burk med sylt, en gammal vinflaska och ett trasigt glas. Dessa tre vardagliga ting ger de flesta huvudbry. Det är därför inte sällan allt hamnar i hushållssoporna. Men investera i en låda och skriv ordet “Glas” på den – så blir det lätt för både dig och din familj att hålla koll.

När ditt källsorterade avfall börjar ta över hemmet, så bör du gå till närmaste återvinningsstation. Men dessa ligger ofta lite svårtillgängligt (vilket vi hoppas förändras inom kort). Besök https://www.hyundai.se för att köpa din elbil, så du på ett miljövänligt sätt kan ta dig fram, både i dina återvinningsprojekt och i ditt övriga liv.

Vanliga matrester skrapar man ofta ned bland övrigt avfall. Men låt dessa avfärdade naturliga ämnen istället får en separat behållare. Om du har en trädgård så kan du fundera på en kompost. Då får du jord till vårens planteringar. Det är en fördel med att separera biologisk nedbrytbart avfall – du får resurser att bli ännu mer miljövänliga, genom att själv odla din mat.

Idag talas det mycket om behovet av ett minskat användande av plastartiklar. Det är faktiskt så att plasten har en brokig historia bakom sig. Först var det en modern uppfinning som underlättade vardagen, men nu ser man snarare det växande hotet som plasten medfört. Mycket handlar om plastens byggstenar som läcker farliga tillsatsämnen. Om du har tomma petflaskor kan du däremot panta dem. Då återvinns de till nya flaskor eller till andra ändamål.

Konservburkar och uppdruckna läskburkar hamnar ofta i allmänna sopor. Men det är självklart viktigt att även denna kategori får sin egen behållare. Dessutom så är det fördelaktigt om du återvinner dina läskburkar och petflaskor. Panta dem – då får du pengar i handen, eller pengar att donera till välgörenhet.

Ditt vardagliga avfall av papper är brännbart, och det bör hållas så. Låt alltså kaffestänkta tidningar, snorigt hushållspapper och tomma pizzakartonger få sin egna behållare de med!

Olika lampor i en restaurang

Olika sorters glödlampor och dess miljöavtryck

Det är inte bara stämningen i rummet som påverkas av vilka lampor vi väljer, också miljön påverkas. Det finns tre olika, vanlig typer av lampor, glödlampor, LED-lampor och halogenlampor. Halogenlampor ger ett ljus som är mest likt det vi är vana vid från traditionella glödlampor, och håller två till tre gånger så lång tid. De tänder också direkt när man trycker på knappen till skillnad från LED-lampor. LED-lampor håller dock 10 till 25 gånger så lång tid som en vanlig glödlampa och om vi skulle byta ut hälften av alla glödlampor i Europa till LED-lampor skulle utsläppen av koldioxid minska med 23 miljoner ton, lika mycket som 27 kolkraftverk. Dessutom innehåller LED-lampor inget kvicksilver eller andra tungmetaller, och vid återvinning kan 90 till 100 % av materialen återvinnas.

Taklampa med varmt ljus

I vissa rum känner man att man trivs så fort man kliver innanför dörren, men hur skapar man den känslan? Den enskilt viktigaste faktorn är ljuset. Naturligt ljus ger alltid en bra känsla, så gärna stora fönster, och gärna i olika väderstreck. Här i Norden har vi ju dock mörkt många av dygnets timmar, speciellt på vintern, så då får vi ta till artificiellt ljus. För att skapa rätt ljussättning bör du börja med att tänka dig in i hur rummet ska användas. I till exempel ett vardagsrum finns flera funktioner, och där bör det också finnas flera ljuskällor. Taklampa och några lampor i fönstret ger en bra spridning, och kanske en eller ett par golvlampor ger möjlighet att skapa den stämning du är ute efter. I sovrummet vill du förmodligen ha lampor som passar när du ska läsa, medan sovrummet kräver ett lite starkare ljus för att se ordentligt. Tänk också på att lampor sitter lagom högt om du väljer att ha en lampa i taket över köksbordet. Du ska se den som sitter på andra sidan bordet, men inte stirra rakt in i en glödlampa.

Sortera glödlampor

Två stycken lågenergilampor

Alla lampor tar slut förr eller senare, och ska då återvinnas. Materialet i lampor kan användas för att tillverka nya lampor, så det är därför viktigt att sopsortera glödlampor på rätt sätt. På kommunens återvinningscentral finns alltid särskilda kärl för olika typer av lampor. Glödlampor och lysrör innehåller ett lyspulver som i sin tur innehåller kvicksilver, som är mycket farligt. Se därför noga till att inte ha sönder lamporna när de ska återvinnas. Lamporna innehåller metaller som kan göra mycket skada i naturen, men också vara värdefulla om de återvinns, och får nytt liv i andra produkter. Därför är det mycket viktigt att dessa hanteras på rätt sätt när de tagit slut. Återvinningsföretag som har specialistkompetens inom området tar hand om metallen, och det rengjorda glaset går till glasåtervinning. Därför måste de lämnas till särskilda insamlingar och inte hamna i hushållssoporna. Det gäller även vanliga glödlampor och LED-lampor. Även om LED-lampor inte innehåller farliga metaller kan de elektroniska delarna i lampan användas igen om de återvinns. Du kan även lämna glödlampor och lysrör i miljörum om sådant finns där du bor, och många större butiker brukar ha möjlighet att lämna lampor till återvinning.

Ekosystemen i våra hav

Ekosystemet i havet

En stor del av vår planet utgörs av havsvatten, alla hav på vår planet hänger ihop men skiljer sig när det gäller djur och växtliv beroende på vilket klimat det är och i vilken världsdel havet finns. Ekosystemen är mycket känsliga för förändringar och olika myndigheter samarbetar för att skydda dem. Trots detta är haven hårt nedsmutsade av oss människor då vi länge har använt dem som en allmän dumpningsplats för skräp, kemikalier från olika läkemedel och livsmedel. Fabrikerna och båtar släpper ut avfall direkt i havet och det är svårt att kontrollera detta. Stora delar av haven innehåller plastprodukter och ser ut som gigantiska soptippar och vi måste snabbt hitta alternativ till plasten för att rädda havsmiljön och dess ekosystem.

Olika ekosystem

Ekosystemen i våra hav

Av våra tre oceaner består ca 97% av saltvatten och resten av sötvatten. Havsmiljöns ekosystem anpassar sig efter temperatur och vilken miljö det är. Olika livsformer som plankton, korallrev, djurliv är helt beroende av detta. Vill du ha ett bra liv ur miljösynpunkt? finansiera dina drömmar med Enklare.se Korallreven utgör både en plats att hitta föda på och ger skydd för många djurarter, korallreven fungerar också som en barriär och skydd mot större vågor och tsunami mot fastlandet. Allt djurliv i haven har sin uppgift, vissa arter håller bottnarna rena, en del lever på döda växter och rester av döda djur. Tillsammans bildar dem ett mycket väl fungerande ekosystem.

Renare vatten

För att få renare hav måste vi börja ställa krav på de producenter som tillverkar produkter som förstör våra vattentillgångar. kusten i Bohuslän är en av de skitigaste i Europa och man hittar mängder av plast som flyter iland och även plast i magarna på de djur som finns i havens närhet. De negativa effekterna syns alltmer och det är snart försent att göra något åt miljöförstöringen i havsmiljön. Som konsumenter bör vi sätta press på tillverkarna att hitta alternativa miljövänliga lösningar.

Så anpassade sig fåglarna till våra städer

När vi människor började leva i städer följde snart de vilda djuren efter – och anpassade sig snabbt. Deras hjärnor växte, de blev smartare och mer flexibla. Vissa djur klarar sig bättre än andra i stadsmiljön och har självklara fördelar i staden när det gäller att hitta mat och klara sig under vintermånaderna. Stadsfåglar är ett bra exempel – de är smarta, lär sig snabbt att fungera kring människor och blir flexibla i sin hantering av förändringar. Detta kan skapa problem för oss människor när fåglarna blir till ett störningsmoment. Det är nämligen svårt att få fåglar att ge sig av från en miljö där de har tillgång till mat och trygga boplatser – särskilt när de har lärt sig att effektivt hantera stress och olika hinder i miljön. Fågelbon på tak kan bli ett problem i stadsmiljön och även om fastighetsägare ibland försöker förhindra problemet är det ofta lönlöst. Fåglarna har anpassat sig till oss kanske måste vi lära oss att anpassa oss till dem!

De smartaste djuren lever i städer

Forskare har konstaterat att hjärnan på djur som lever i stadsmiljö har blivit större jämfört med de djur som lever utanför städerna. Kanske beror detta på ett behov av att dokumentera och hantera mer komplexa miljöer, hur som helst gör det djuren “smartare” och mer flexibla. Förändrade levnadsmönster gäller inte minst för fåglar, som ju är ett av de vanligare djuren i stadsmiljöer. Det sägs att fåglar i städer klarar att hantera mer stress. Fördelar med att leva i en stad är förstås att det finns god tillgång på mat och boplatser, vilket troligtvis gör att fåglarna får det lättare när de lever i stadsmiljö – inte minst under de kalla vintermånaderna. Därför är det också svårt att få fåglar att ge sig av när de väl slagit sig ned i en stadsmiljö. Kråkfåglar som kajor tillhör de som ibland upplevs som ett problem i storstäder. Detta är också väldigt smarta och sociala fåglar, som snabbt lär sig nya saker. Det är förstås inte bara kajor, duvor och småfåglar man kan se i städerna, det finns också de som ägnar sig åt seriös fågelskådning i stan . De kan ibland få se riktigt imponerande fåglar som örnar!

Fågelbon på tak

En anledning till att fåglar ses som ett problem i städerna är att de orsakar nedsmutsning och störande ljud. Det gäller särskilt om de bosätter sig på tak till bostadshus. Många fastighetsägare sätter upp fågelpiggar som effektivt hindrar fåglar från att sätta sig på platser där man inte vill ha fågelbajs, som balkonger och taknockar. Problemet är större när det gäller platta tak, där exempelvis måsar gärna slår sig ned när det är dags att få ungar. Måsar är högljudda och kan även attackera människor om de känner sig hotade. en takläggare Stockholm stöter på många reden under en arbetsdag på vår- och sommarsäsongen. Under häckningstiden är fåglarna dessutom fredade och man får därför inte ta bort deras bon eller röra deras ägg. Detta gäller i hela landet från april till och med juli, så under den perioden gäller det alltså att anpassa sig till de störningar som fåglarna kan orsaka i närmiljön.