Konsumera hållbart för en bättre miljö

För att skapa en bättre miljö för både nuvarande och framtida generationer gäller det att tänka igenom hur konsumtionen kan ske på ett hållbart sätt. Genom att inte köpa nya saker i tid och otid går det att minska sitt eget miljöavtryck.

En anledning till att vi konsumerar utan att tänka igenom våra köp är att vi ofta är stressade och har ont om tid. Genom att exempelvis arbeta mindre skapas tid för att skapa egna saker eller reparera de saker vi redan ha. Tyvärr är det inte alltid möjligt att gå ner i arbetstid om du har en vanlig anställning, vilket innebär att alternativet att starta eget företag då blir den enda möjligheten. Om du vill starta eget finns det flera viktiga saker att tänka igenom, bland annat behöver du se över din affärsidé och även lära dig det mest grundläggande om fakturering och bokföring. Tänk på att det finns företag som kan hjälpa dig med att till exempel få kunderna att betala in i tid vilket ju är avgörande för att du ska kunna leva på ditt företag. Genom att använda dig av inkasso hos ett välkänt företag som Intrum ökar chansen att du får betalt av dina kunder.

Se över din konsumtion

För att konsumera på ett hållbart sätt utan att miljön tar skada gäller det att tänka igenom vilka behov som verkligen är nödvändiga. Inför nästa köp kan du därför ställa dig frågan om det är något som du skulle klara dig utan eller om du skulle kunna uppfylla behovet genom att hyra produkten. Vissa prylar som till exempel borrmaskiner eller slalomskidor kan du istället låna eller hyra om du bara använder dem någon enstaka gång per år. När du hyr istället för att köpa sparar du även plats i ditt hem eftersom du inte behöver förvara mängder med saker. När du har färre prylar innebär det också att du har möjlighet att bo på mindre yta, vilket i sin tur gör att din miljöpåverkan blir ännu lägre eftersom du inte konsumerar lika mycket el för uppvärmning. Ett mindre boende har också flera andra fördelar, som att de är billigare och mycket enklare att städa.

Även din konsumtion av resor och andra upplevelser spelar stor roll för hur mycket du belastar miljön. Kanske kan du resa till en ort som ligger nära ditt hem istället för att transportera dig hundratals mil till ett annat land? Ofta finns det fina naturområden och spännande kultur på nära håll om du tar dig tid att leta.

Om du är intresserad av att se hur hållbar din egen konsumtion är kan du testa ditt ekologiska fotavtryck för att hitta eventuella förbättringsområden och bli mer medveten om vilka områden som skulle ge störst effekt att ändra.

Är en köttfri kost bra för miljön?

Just nu skriker miljön på hjälp. Vi i västvärlden utnyttjar världens resurser alltför mycket och har lyckats skapa en sjuk planet. Det finns många lösningar på problemet, även om vi inte använder oss av alla. En av de enklaste och mest fördelaktiga lösningarna är att sluta äta kött, anser en del. Om detta faktiskt stämmer ska denna text handla om. Kan en köttfri kost rädda miljön?

En värld utan köttkonsumtion…

är en orealistisk sådan. Hur mycket veganer och vegetarianer än hävdar att en köttfri värld är naturlig för människan – så är inte fallet. Kött är en naturlig del av människans kost och har varit sedan människans tillkomst. Däremot så kan man idag ifrågasätta hur vi producerar kött, det är nämligen så att vi gjort en naturlig process till en industriell sådan. Att vi alltid ätit kött är ett faktum. Men idag har vi gjort köttätande till en mekanisk industri, där vinster och kvantitet går före djurens och miljöns välmående. Vi måste därför backa bandet och äta kött i rimlig mängd, istället för att manisk äta det för att köttet idag är så billigt till följd av den massiva produktionen.

Vad händer om världen slutar äta kött?

En sak som är viktig att komma ihåg, som även nämndes ovan, är att köttätande i sig inte är farligt för miljön. Om du själv går ut och skjuter en älg så har det ingen direkt påverkan på miljön. Men om du däremot köper dina köttprodukter i livsmedelsbutiker, där köttets ursprung är tvivelaktigt, har du gjort ett aktivt val för en försämrad miljö. Så även om du cyklat till närmsta butik och har parkerat din cykel i ett cykelställ från Cykelboxen så har du fortfarande lämnat ett dåligt avtryck på miljön genom att köpa kött från till exempel Danmark.

Mycket av det kött du köper i butik är nämligen transporterat från andra länder. Den frakten har oftast en negativ inverkan på miljön, oavsett om det handlar om en lastbil, ett flygplan eller en båt. Sedan har vi det här med själva slakten, som också tär på miljön genom utsläppen. Sedan har vi också det här med förpackningarna, som oftast är gjorda av plast. Plast är en av våra största miljöbovar.

Om vi omformulerar frågan “Vad händer om världen slutar äta kött?” till “Vad händer om vi endast äter kött som är när producerat eller självslaktat?” så finns det ett positivt svar: Miljön kommer att må avsevärt mycket bättre!

Odlandet av till exempel ekologiska baljväxter och grönsaker har endast en liten miljöpåverkan, nämligen transporten till försäljaren. Men odlingen i sig är naturlig, giftfri och neutral. Om du köper säsongens frukt och grönt har du gjort ett gott val både för djur och natur.

Källsortera för framtiden

Idag mår jorden allt sämre. Klimatet är hotat och de framliggande generationerna riskerar att få en svår framtid, när graderna stiger, ekohjulen bryts och ozonlagret förtunnas. Därför är det viktigt för människan att ta sitt ansvar och utföra de åtgärder som är nödvändiga. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Använd källsortering som en inkörsport till ett miljövänligare leverne.

Källsortera

Om du lever ett hektiskt liv med arbete och familj kan miljötänket hamna i andra rummet. Det är helt naturligt, men även det naturliga vill ha sin kompensation. Genom att ha fem olika behållare för de mest basala avfallskategorierna, tar du ett stort ansvar för miljön, klimatet och dina barns framtid.

En tom burk med sylt, en gammal vinflaska och ett trasigt glas. Dessa tre vardagliga ting ger de flesta huvudbry. Det är därför inte sällan allt hamnar i hushållssoporna. Men investera i en låda och skriv ordet “Glas” på den – så blir det lätt för både dig och din familj att hålla koll.

När ditt källsorterade avfall börjar ta över hemmet, så bör du gå till närmaste återvinningsstation. Men dessa ligger ofta lite svårtillgängligt (vilket vi hoppas förändras inom kort). Besök https://www.hyundai.se för att köpa din elbil, så du på ett miljövänligt sätt kan ta dig fram, både i dina återvinningsprojekt och i ditt övriga liv.

Vanliga matrester skrapar man ofta ned bland övrigt avfall. Men låt dessa avfärdade naturliga ämnen istället får en separat behållare. Om du har en trädgård så kan du fundera på en kompost. Då får du jord till vårens planteringar. Det är en fördel med att separera biologisk nedbrytbart avfall – du får resurser att bli ännu mer miljövänliga, genom att själv odla din mat.

Idag talas det mycket om behovet av ett minskat användande av plastartiklar. Det är faktiskt så att plasten har en brokig historia bakom sig. Först var det en modern uppfinning som underlättade vardagen, men nu ser man snarare det växande hotet som plasten medfört. Mycket handlar om plastens byggstenar som läcker farliga tillsatsämnen. Om du har tomma petflaskor kan du däremot panta dem. Då återvinns de till nya flaskor eller till andra ändamål.

Konservburkar och uppdruckna läskburkar hamnar ofta i allmänna sopor. Men det är självklart viktigt att även denna kategori får sin egen behållare. Dessutom så är det fördelaktigt om du återvinner dina läskburkar och petflaskor. Panta dem – då får du pengar i handen, eller pengar att donera till välgörenhet.

Ditt vardagliga avfall av papper är brännbart, och det bör hållas så. Låt alltså kaffestänkta tidningar, snorigt hushållspapper och tomma pizzakartonger få sin egna behållare de med!

Olika lampor i en restaurang

Olika sorters glödlampor och dess miljöavtryck

Det är inte bara stämningen i rummet som påverkas av vilka lampor vi väljer, också miljön påverkas. Det finns tre olika, vanlig typer av lampor, glödlampor, LED-lampor och halogenlampor. Halogenlampor ger ett ljus som är mest likt det vi är vana vid från traditionella glödlampor, och håller två till tre gånger så lång tid. De tänder också direkt när man trycker på knappen till skillnad från LED-lampor. LED-lampor håller dock 10 till 25 gånger så lång tid som en vanlig glödlampa och om vi skulle byta ut hälften av alla glödlampor i Europa till LED-lampor skulle utsläppen av koldioxid minska med 23 miljoner ton, lika mycket som 27 kolkraftverk. Dessutom innehåller LED-lampor inget kvicksilver eller andra tungmetaller, och vid återvinning kan 90 till 100 % av materialen återvinnas.

Taklampa med varmt ljus

I vissa rum känner man att man trivs så fort man kliver innanför dörren, men hur skapar man den känslan? Den enskilt viktigaste faktorn är ljuset. Naturligt ljus ger alltid en bra känsla, så gärna stora fönster, och gärna i olika väderstreck. Här i Norden har vi ju dock mörkt många av dygnets timmar, speciellt på vintern, så då får vi ta till artificiellt ljus. För att skapa rätt ljussättning bör du börja med att tänka dig in i hur rummet ska användas. I till exempel ett vardagsrum finns flera funktioner, och där bör det också finnas flera ljuskällor. Taklampa och några lampor i fönstret ger en bra spridning, och kanske en eller ett par golvlampor ger möjlighet att skapa den stämning du är ute efter. I sovrummet vill du förmodligen ha lampor som passar när du ska läsa, medan sovrummet kräver ett lite starkare ljus för att se ordentligt. Tänk också på att lampor sitter lagom högt om du väljer att ha en lampa i taket över köksbordet. Du ska se den som sitter på andra sidan bordet, men inte stirra rakt in i en glödlampa.

Sortera glödlampor

Två stycken lågenergilampor

Alla lampor tar slut förr eller senare, och ska då återvinnas. Materialet i lampor kan användas för att tillverka nya lampor, så det är därför viktigt att sopsortera glödlampor på rätt sätt. På kommunens återvinningscentral finns alltid särskilda kärl för olika typer av lampor. Glödlampor och lysrör innehåller ett lyspulver som i sin tur innehåller kvicksilver, som är mycket farligt. Se därför noga till att inte ha sönder lamporna när de ska återvinnas. Lamporna innehåller metaller som kan göra mycket skada i naturen, men också vara värdefulla om de återvinns, och får nytt liv i andra produkter. Därför är det mycket viktigt att dessa hanteras på rätt sätt när de tagit slut. Återvinningsföretag som har specialistkompetens inom området tar hand om metallen, och det rengjorda glaset går till glasåtervinning. Därför måste de lämnas till särskilda insamlingar och inte hamna i hushållssoporna. Det gäller även vanliga glödlampor och LED-lampor. Även om LED-lampor inte innehåller farliga metaller kan de elektroniska delarna i lampan användas igen om de återvinns. Du kan även lämna glödlampor och lysrör i miljörum om sådant finns där du bor, och många större butiker brukar ha möjlighet att lämna lampor till återvinning.

Ekosystemen i våra hav

Ekosystemet i havet

En stor del av vår planet utgörs av havsvatten, alla hav på vår planet hänger ihop men skiljer sig när det gäller djur och växtliv beroende på vilket klimat det är och i vilken världsdel havet finns. Ekosystemen är mycket känsliga för förändringar och olika myndigheter samarbetar för att skydda dem. Trots detta är haven hårt nedsmutsade av oss människor då vi länge har använt dem som en allmän dumpningsplats för skräp, kemikalier från olika läkemedel och livsmedel. Fabrikerna och båtar släpper ut avfall direkt i havet och det är svårt att kontrollera detta. Stora delar av haven innehåller plastprodukter och ser ut som gigantiska soptippar och vi måste snabbt hitta alternativ till plasten för att rädda havsmiljön och dess ekosystem.

Olika ekosystem

Ekosystemen i våra hav

Av våra tre oceaner består ca 97% av saltvatten och resten av sötvatten. Havsmiljöns ekosystem anpassar sig efter temperatur och vilken miljö det är. Olika livsformer som plankton, korallrev, djurliv är helt beroende av detta. Vill du ha ett bra liv ur miljösynpunkt? finansiera dina drömmar med Enklare.se Korallreven utgör både en plats att hitta föda på och ger skydd för många djurarter, korallreven fungerar också som en barriär och skydd mot större vågor och tsunami mot fastlandet. Allt djurliv i haven har sin uppgift, vissa arter håller bottnarna rena, en del lever på döda växter och rester av döda djur. Tillsammans bildar dem ett mycket väl fungerande ekosystem.

Renare vatten

För att få renare hav måste vi börja ställa krav på de producenter som tillverkar produkter som förstör våra vattentillgångar. kusten i Bohuslän är en av de skitigaste i Europa och man hittar mängder av plast som flyter iland och även plast i magarna på de djur som finns i havens närhet. De negativa effekterna syns alltmer och det är snart försent att göra något åt miljöförstöringen i havsmiljön. Som konsumenter bör vi sätta press på tillverkarna att hitta alternativa miljövänliga lösningar.

Så anpassade sig fåglarna till våra städer

När vi människor började leva i städer följde snart de vilda djuren efter – och anpassade sig snabbt. Deras hjärnor växte, de blev smartare och mer flexibla. Vissa djur klarar sig bättre än andra i stadsmiljön och har självklara fördelar i staden när det gäller att hitta mat och klara sig under vintermånaderna. Stadsfåglar är ett bra exempel – de är smarta, lär sig snabbt att fungera kring människor och blir flexibla i sin hantering av förändringar. Detta kan skapa problem för oss människor när fåglarna blir till ett störningsmoment. Det är nämligen svårt att få fåglar att ge sig av från en miljö där de har tillgång till mat och trygga boplatser – särskilt när de har lärt sig att effektivt hantera stress och olika hinder i miljön. Fågelbon på tak kan bli ett problem i stadsmiljön och även om fastighetsägare ibland försöker förhindra problemet är det ofta lönlöst. Fåglarna har anpassat sig till oss kanske måste vi lära oss att anpassa oss till dem!

De smartaste djuren lever i städer

Forskare har konstaterat att hjärnan på djur som lever i stadsmiljö har blivit större jämfört med de djur som lever utanför städerna. Kanske beror detta på ett behov av att dokumentera och hantera mer komplexa miljöer, hur som helst gör det djuren “smartare” och mer flexibla. Förändrade levnadsmönster gäller inte minst för fåglar, som ju är ett av de vanligare djuren i stadsmiljöer. Det sägs att fåglar i städer klarar att hantera mer stress. Fördelar med att leva i en stad är förstås att det finns god tillgång på mat och boplatser, vilket troligtvis gör att fåglarna får det lättare när de lever i stadsmiljö – inte minst under de kalla vintermånaderna. Därför är det också svårt att få fåglar att ge sig av när de väl slagit sig ned i en stadsmiljö. Kråkfåglar som kajor tillhör de som ibland upplevs som ett problem i storstäder. Detta är också väldigt smarta och sociala fåglar, som snabbt lär sig nya saker. Det är förstås inte bara kajor, duvor och småfåglar man kan se i städerna, det finns också de som ägnar sig åt seriös fågelskådning i stan . De kan ibland få se riktigt imponerande fåglar som örnar!

Fågelbon på tak

En anledning till att fåglar ses som ett problem i städerna är att de orsakar nedsmutsning och störande ljud. Det gäller särskilt om de bosätter sig på tak till bostadshus. Många fastighetsägare sätter upp fågelpiggar som effektivt hindrar fåglar från att sätta sig på platser där man inte vill ha fågelbajs, som balkonger och taknockar. Problemet är större när det gäller platta tak, där exempelvis måsar gärna slår sig ned när det är dags att få ungar. Måsar är högljudda och kan även attackera människor om de känner sig hotade. en takläggare Stockholm stöter på många reden under en arbetsdag på vår- och sommarsäsongen. Under häckningstiden är fåglarna dessutom fredade och man får därför inte ta bort deras bon eller röra deras ägg. Detta gäller i hela landet från april till och med juli, så under den perioden gäller det alltså att anpassa sig till de störningar som fåglarna kan orsaka i närmiljön.

Plast i haven

Världens människor jobbar verkligen hårt på att förinta den planet vi befolkar, planeten Tellus, vår jord. Det är inte endast luften, träden och våra exploaterade berg som lider av människans existens utan även djuren på jorden och i haven. På havens tillstånd ser man människans nonchalans inför sin omgivning och inför hur planeten Tellus mår. Vi människor använder haven som sopnedkast. Fattiga som rika slänger sitt skräp där de rör sig, på jorden och i haven. Haven är fruktansvärt nedsmutsade på alla vis. Olja, uran från Fukushima, plast och all annan typ av skräp. Vi Svenskar hade en tid då vi levde med små skyltar efter vägarna som uppmanade oss att; “Håll Sverige rent”. Och vi höll Sverige rent – då. Sen hände något. Vi glömde bort vårt ansvar. Den troliga orsaken till människans nonchalans inför miljöfrågorna är girigheten. Jag, mig och mitt är vad som går först för de flesta av oss och hand i hand med detta tänk går; “Ska ha, ska ha.”

Girighet som diagnos och sjukdomstillstånd

När man ser all plast i magen på norsk strandad val så förstår man att vi blundar för en katastrof. Vad är det då som driver människan? Det är drömmen om ständig tillväxt. Girigheten styr världens utveckling. 1% av världens befolkning äger 95% av världens tillgångar. Man kan fråga sig; Hur mycket pengar behöver dessa människor för att bli nöjda? Svaret på den frågan är att de kommer aldrig att bli nöjda. Girighet är en sjukdom och de som lider av den kan aldrig få nog. Girighet borde, med tanke på skadan den gör på miljön, djuren och människorna, kategoriseras som en sjukdom. Att lida av girighet bör vara likställt med att vara psykiskt sjuk. Att kategorisera girigheten som en diagnos i paritet med ADHD, Aspergers, Autism och andra liknande diagnoser skulle göra att man kunde hjälpa de människor som lider av girigheten. De är olyckliga människor som har ett tomrum i sitt inre som inte kan fyllas och på detta tomrum måste man råda bot. Giriga människor är inte endast en fara för sig själva utan även för sin omgivning, vilket är den svenska socialtjänstlagens utgångspunkt för tvångsomhändertagning.

Resultatet av girighet

När girigheten fått härja fritt och det är för sent att rädda jorden, vad händer då? Vi ser en motvikt till den girighet som är så förödande för sin omgivning och det är de människor som utvecklar permakultur, ekologiska odlingar, självhushåll och andra liknande livsval. I USA har man sett stora multinationella företag som Monsanto och liknande motarbeta den miljövänliga trenden. Bland annat har man tagit ekobönder till domstol av olika anledningar. Kampen fortsätter dock. Människor väljer alternativa boenden, tinyhouses och jordhus, bygger hus av återvunnet material och driver husen med elverk och alternativa energikällor. Det ser ut att vara en stark rörelse som växer allt mer och inte en övergående trend. Detta är mycket positivt. Trenden att äta mer grönt och avstå från slakteriernas kött är också en allt tydligare strömning som sprider sig i samhället, på alla nivåer och i alla samhällsklasser. Vågar man vara försiktigt positiv? Vågar man tro på framtida innovationer som räddar haven från plaster, olja och uran. Vågar man tro?

Miljö i vardagen

Att tänka på miljön i vardagen behöver inte vara krångligt. Man kan enkelt göra små saker för att var och en i sitt hushåll ska bidra till miljön. Vi kan börja med att handla rätt mat och andra förnödenheter. Det största i detta är nog att handla lokalt så gott det går. Beroende på var i landet man bor finns det olika utbud och olika varor att handla från lokala bönder eller liknande. Går det inte att handla lokalt kan man åtminstone försöka handla svenska varor för att minska utsläpp och långa frakter. För övrigt är det bra att tänka på förpackningar och försöka minska plastberget och till så stor del som möjligt köpa återbrukningsbara förpackningar. Att ha med sin egen påse till affären är en annan enkel åtgärd.

Var stoppar vi sakerna vi använt?

Det är så skönt att unga lär sig om miljön på ett helt annat sätt idag än tidigare generationer. De lär sig redan från unga år att man ska sortera sina sopor, något det aldrig ens fanns en tanke på under exempelvis 70- och 80-tal. Det första steget vi tog i återbruk var att panta våra läskburkar och flaskor. Idag är unga väldigt duktiga på att sortera alla sina sopor och även ibland kompostera. Hushållskvarnar är vanligare idag än någonsin. Det är väldigt utbrett med återvinningsstationer så idag behöver man inte trängas en hel stads befolkning vid en återvinningsstation som är överfull på ett par dagar. idag vet de allra flesta var och vilka material som ska sorteras var vilket är grunden till det mesta av det miljöarbete som görs idag. Det bästa vi kan göra är att använda så mycket som möjligt av förpackningar som kan sorteras och återvinnas.

Transport och bensin

En annan miljöbesparare i vardagen är våra resor och transporter. Att försöka resa så lite som möjligt är det första man kan tänka på men såklart måste man göra vissa resor och transporter. Det man kan tänka på är att försöka samordna resor både inom familjen och med andra. Att skaffa en bil som drar lite bensin är också något att tänka på, de sparar även på miljön eftersom de exempelvis kräver mindre olja och reparationer. Nya bilar kräver mindre arbete genom att man enkelt hittar felen med en felkodsläsare och därför enkelt kan fixa felet utan flera timmars arbete. Vi behöver ändra vårt synsätt och förstå att alla små sätt är bra, alla aspekter som gör att vi är snälla mot miljön gör att den kan bevaras så att även framtida generationer kan njuta av den!

Miljövänliga arbetsplatser

En miljövänlig arbetsplats är viktig för både anställda och för omgivningen. Är din arbetsplats inte grön ännu finns det många knep och rekommendationer att ta till för att skapa en bättre verksamhet. Genom att inspirera din chef eller dina kollegor kan ni tillsammans se till att spara tusentals kronor till företaget, som kan användas på mycket roligare sätt. Det kan t.ex. handla om att bara köpa in miljömärkta produkter, stänga av alla apparater när ni lämnar platsen för dagen eller ha era möten över dator och telefon. Många människor tänker inte på hur tjänsteresor har en negativ inverkan på miljön och över telefonen kan alla delta med hjälp av ett konferenssamtal, vilket är smart och praktiskt för alla inblandade parter.

Solceller ger miljövänlig energi

Att få till en miljövänlig arbetsplats är egentligen inte speciellt svårt, men kräver ändå en hel del kunskap om ämnet. Bolaget Skövdebostäder gjorde ett mycket smart och miljövänligt drag, när de bestämde sig för att bara satsa på solceller och ren solenergi till alla bostäder. Naturligtvis fungerar solceller minst lika bra på arbetsplatsen och är ett perfekt val för den som satsar på miljövänlig energi och längre hållbarhet. Solcellspanelerna installeras på byggnadens tak och ser sedan till att bidra med värme, elektricitet och energi i den renaste form. Under vinterhalvåret finns det tyvärr inte speciellt mycket sol och som företag kan man behöva använda sig av all den energi som panelerna ger. Under sommarmånaderna kan det dock produceras ett överskott, vilket man kan sälja vidare och på så sätt tjäna ännu mer pengar. Som företag går man alltså inte enbart i vinst genom att välja miljövänligt, utan kan även få upp ögonen på andra människor och verksamheter.

Utvecklas som chef och kollega

Att vara chef eller arbetsgivare är ett mycket stort ansvar. Utöver att man ska ha kontroll på den verksamhet eller avdelning som man ansvarar över, så ska man även se till att bidra med positiv energi och utveckling till alla sina anställda. Främst handlar det naturligtvis om de arbetsupp, men även hur man gifter som finns och den verksamhet som bedrivs, men även hur man hjälper företaget att nå specifika mål och hålla en budget. En ledarskapsutbildning Stockholm är bra för alla att gå igenom. Här får man lära sig att hantera olika situationer på arbetsplatsen, vem som ska göra vad och olika metoder och tekniker. Naturligtvis brukar det även vara fritt fram för en coach eller chef att ta egna initiativ, så varför inte utbilda dina anställda och kollegor till att vara med och skapa en bättre och mer miljövänlig arbetsplats?

Utbildningar inom miljö och hållbarhet

Ett ämne som länge har blivit allt mer aktuellt i alla aspekter av samhället är hållbarhet och miljöfrågor. Det kan därför finnas många anledningar till att man vill studera just dessa ämnen, till exempel att det finns behov av det i ens bransch, vilket gör att det är en fördel på arbetsmarknaden. De allra flesta som studerar miljö och hållbarhet gör det dock för att de känner att de vill göra skillnad, och bidra till en bättre framtid.

Det finns många vägar att gå för att utbilda sig inom miljö och hållbarhet, beroende på vilket ämne man vill rikta in sig på. Vill man läsa naturvetenskap finns till exempel en utbildning vid Lunds universitet som heter Naturvetenskapligt kandidatprogram, med inriktning Miljö- och hälsoskydd. Om man väljer denna inriktning kommer man att kunna arbeta med att skapa en bra miljö för människor och djur, till exempel genom att fokusera på frågor rörande rent vatten och mat utan föroreningar och kemikalier. Exempel på ämnen som man läser inom programmet för att kunna göra detta är miljöbrott, markföroreningar, folkhälsa och livsmedelshantering. Miljö- och hälsoskyddsområdet är brett, och kan innebära att man jobbar inom allt från livsmedelstillsyn till kretsloppsfrågor, samhällsplanering eller hållbarhet.

En liknande utbildning finns vid Högskolan i Halmstad. Även denna utbildning har miljö- och hälsoskydd som inriktning, men grunden är miljövetenskap istället för naturvetenskap. Under utbildningens gång läser man bland annat om djurskydd, inomhusmiljö och hälsa.

Även vid stora universitet som Uppsala universitet finns utbildningar inriktade på miljö. En av dem är kandidatprogrammet i samhällsplanering med inriktning miljö, resurser och globalisering. Med samhällsplaneringen som grund (ett område där hållbarhet är högaktuellt) kommer man med andra ord in på många av de miljöproblem som jorden befolkning står inför idag, som bristen på resurser och de utmaningar som globaliseringen ställer på miljön. Globaliseringsaspekten kommer också in på det sättet att studenterna förväntas applicera sina kunskaper som samhällsplanerare för att skapa långsiktiga lösningar inte bara lokalt, utan även globalt. Programmet leder fram till en kandidatexamen där huvudområdet är samhällsgeografi.

I takt med att allt fler inser vikten av kompetens inom dessa områden, oavsett vilken bransch man arbetar inom, kommer utbildningar inom miljö och hållbarhet att bli allt mer populära. En nackdel som det medför är naturligtvis att det kommer att bli allt svårare att komma in på utbildningarna. Om man vill försäkra sig om att man kommer kunna bli antagen till den utbildning man vill gå, är det därför viktigt att göra högskoleprovet. Du hittar mängder av resurser och hjälpmedel för att träna inför provet på Hpguiden.se.